Notifications Bell

A predominantly gloomy day for the global markets - Thursday Review, July 8

A predominantly gloomy day for the global markets - Thursday Review, July 8

Stocks broke their multi-day winning streak

The US

Wall Street lost some ground, with two major indexes pulling back from record highs in a broad sell-off driven by uncertainties surrounding the pace of the US economic recovery. USA30 fell 0.75%, and USA500 lost 0.86%. TECH100 dropped 0.72%.

Crude oil traded 1.5% lower at $71.12 a barrel.

Gold rose 0.2% to $1,806.15 per ounce.

Asia and Australia

Markets were mostly down as the number of COVID-19 started to increase in the region. Moreover, the minutes from the US Fed’s June meeting didn’t provide the expected outlook. Japan225 fell 0.70% ahead of a decision on declaring a fresh state of emergency that is expected to start on July 12 until August 22.

HongKong45 slid 1.92%.

Down under, Australia200 was up 0.28%.

Europe

Stocks traded lower ahead of the publication of the European Central Bank’s strategy review. Germany30 traded 1.4% lower, while France40 fell 1.8%. UK100 dropped 1.4%.

Brent oil lost 1.4% trading at $72.44 per barrel.

EUR/USD added 0.2% to 1.1814.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com