Notifications Bell

Các đợt IPO được mong đợi nhất năm 2022

Luôn cập nhật những công ty thú vị nhất sắp niêm yết

IPO tiếp theo
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Xem báo cáo IPO

IPO tiếp theo
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

Xem báo cáo IPO

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Các đợt IPO sắp tới

Kiểm tra các đợt IPO được mong đợi nóng nhất

Discord Logo

Discord

Discord - công ty phần mềm và truyền thông kỹ thuật số có trụ sở tại San Francisco có kế hoạch ra mắt thị trường chứng khoán vào cuối năm nay.

Xem báo cáo IPO

Discord Logo
Reddit Logo

Reddit

Reddit - trang web có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội với thị trường chứng khoán đã sẵn sàng trở thành một công ty đại chúng.

Xem báo cáo IPO

Reddit Logo
Clarios Logo

Clarios

Clarios, một nhà sáng tạo cải cách trong công nghệ pin, sắp ra mắt công chúng thông qua IPO.

Xem báo cáo IPO

Clarios Logo
Instacart Logo

Instacart

Instacart, founded in 2012, which deals with grocery delivery and pick-up, is considering going public this year.

Xem báo cáo IPO

Instacart Logo

Điều gì khiến các nhà giao dịch nhiệt tình với IPO?

Đọc thêm về những lý do chính mà bạn có thể quan tâm đến việc giao dịch IPO

Các đợt IPO trước đây

xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ

xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ