Các đợt IPO được mong đợi nhất năm 2021

Luôn cập nhật những công ty thú vị nhất sắp niêm yết

IPO tiếp theo
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Xem báo cáo IPO

IPO tiếp theo
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

Xem báo cáo IPO

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Các đợt IPO sắp tới

Kiểm tra các đợt IPO được mong đợi nóng nhất

Clarios Logo

Clarios

Clarios, một nhà sáng tạo cải cách trong công nghệ pin, sắp ra mắt công chúng thông qua IPO.

Xem báo cáo IPO

Clarios Logo
Grab Holdings Inc Logo

Grab Holdings Inc

Grab chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua thiết lập một kỷ lục sáp nhập SPAC với Altimeter Growth Corp.

Xem báo cáo IPO

Grab Holdings Inc Logo
Instacart Logo

Instacart

Instacart, founded in 2012, which deals with grocery delivery and pick-up, is considering going public in 2021.

Xem báo cáo IPO

Instacart Logo

Điều gì khiến các nhà giao dịch nhiệt tình với IPO?

Đọc thêm về những lý do chính mà bạn có thể quan tâm đến việc giao dịch IPO

Các đợt IPO trước đây

xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ

xem hồ sơ theo dõi các đợt IPO quan trọng nhất trong quá khứ