Notifications Bell

Công cụ tích hợp,
tập hợp kiến ​​thức, kỹ năng và chuyên môn thị trường

Khám phá các công cụ phân tích có trách nhiệm và chính xác, ứng dụng đồng thuận thị trường và tình cảm, và nhiều công cụ khác được cung cấp bởi nguồn thông tin bên thứ ba hàng đầu, TipRanks.

Insiders’ Hot Stocks
Bắt đầu bây giờ
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động
Insiders’ Hot Stocks

Tìm hiểu cách đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Insiders’ Hot Stocks

Insiders' Hot Stocks

Phát triển góc nhìn rộng hơn về thị trường với công cụ hữu ích này cho bạn thấy các giao dịch của các giám đốc điều hành cấp cao đối với cổ phiếu của công ty họ:

 • Xem hiệu suất của từng cổ phiếu bị ảnh hưởng như thế nào bởi các giao dịch nội bộ
 • Truy cập lịch sử giao dịch chi tiết và kiểm tra xem ai đang mua và bán cũng như tổng khối lượng giao dịch
 • Hiểu lý do tại sao người trong cuộc mua hoặc bán cổ phiếu công ty của họ và nâng cao chuyên môn giao dịch của bạn
Insiders’ Hot Stocks
Kiểm tra Insiders' Hot Stocks
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động

* Các giao dịch được thực hiện thông qua CFD để có được khả năng tiếp xúc với cổ phiếu. Vui lòng truy cập Phần Rủi ro/Quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Daily Analyst Ratings

Phát hiện các chuyển động thị trường có liên quan bằng cách kiểm tra những gì các nhà phân tích tài chính được xếp hạng hàng đầu (theo TipRanks) tuyên bố về diễn biến giá trên thị trường chứng khoán:

 • Tìm hiểu những cổ phiếu mà các chuyên gia đề xuất và kỳ vọng về giá của chúng
 • Tìm hiểu các chiến lược giao dịch mới để mở rộng các lựa chọn đầu tư của bạn
 • Tạo chiến lược quản lý rủi ro tốt hơn được hỗ trợ bởi dữ liệu của nhà phân tích
Daily Analyst Ratings
Kiểm tra Daily Analyst Ratings
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động
Daily Analyst Ratings

* Các giao dịch được thực hiện thông qua CFD để có được khả năng tiếp xúc với cổ phiếu. Vui lòng truy cập Phần Rủi ro/Quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bloggers Opinions

Bloggers Opinions

Khám phá các blogger tài chính hoạt động tốt nhất (theo TipRanks) và bắt đầu theo dõi họ để có được thông tin thị trường chứng khoán có giá trị!

 • Tận dụng tốt công cụ này để đo lường hiệu suất của hơn 50.000 chuyên gia tài chính nổi bật trong các trang web như Seeking Alpha, Motley Fool hoặc Investor Place
 • Tìm hiểu những gì đang thịnh hành và sự đồng thuận chung của các blogger (giảm giá, tăng hoặc trung lập) trên các cổ phiếu thu hút sự quan tâm của bạn
 • Theo dõi các lựa chọn chứng khoán mà bạn quan tâm và nhận thông báo bất cứ khi nào các blogger yêu thích của bạn thay đổi vị thế của họ
Bloggers Opinions
Kiểm tra Bloggers Opinions
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động

* Các giao dịch được thực hiện thông qua CFD để có được khả năng tiếp xúc với cổ phiếu. Vui lòng truy cập Phần Rủi ro/Quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hedge Funds Activity

Xem những gì các nhà quản lý quỹ phòng hộ chuyên nghiệp đang đầu tư vào và cách các quỹ phòng hộ của họ đối đầu với nhau:

 • Có được cái nhìn sâu sắc về tâm lý chung của các nhà quản lý quỹ để có cái nhìn chính xác hơn về thị trường
 • Tạo chiến lược và kế hoạch giao dịch mới dựa trên thông tin mở rộng
 • Theo dõi bản tóm tắt hoạt động của quỹ trực tiếp trên nền tảng giao dịch
Hedge Funds Activity
Kiểm tra Hedge Funds Activity
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động
Hedge Funds Activity

* Các giao dịch được thực hiện thông qua CFD để có được khả năng tiếp xúc với cổ phiếu. Vui lòng truy cập Phần Rủi ro/Quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.

News Sentiment

News Sentiment

Khám phá những gì có liên quan trên các phương tiện truyền thông cho các cổ phiếu yêu thích của bạn trong tuần trước!

 • Xem mức độ tin tức báo chí tích cực, tiêu cực hoặc trung lập ảnh hưởng đến tâm lý thị trường như thế nào
 • Tìm hiểu cách các sự kiện thế giới ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
 • Có cái nhìn tổng quan về tiếng vang truyền thông xung quanh từng cổ phiếu và xu hướng tăng / giảm giá tại chỗ
News Sentiment
Kiểm tra News Sentiment
Đăng nhập để xem các công cụ đang hoạt động

* Các giao dịch được thực hiện thông qua CFD để có được khả năng tiếp xúc với cổ phiếu. Vui lòng truy cập Phần Rủi ro/Quy định của chúng tôi để biết thêm thông tin.