Notifications Bell

Giao dịch - Giá Trực tiếp & Biểu đồ tại CAPEX.com

Indices Blend

Bán
Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ
Mua
Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ

Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo hoặc dự đoán về hiệu suất trong tương lai.

Giao dịch trực tuyến tại CAPEX.com. Giao dịch CFD với các Biểu đồ và báo giá Tin tức, Giá & Phân tích trực tiếp.

Chênh lệch trên mỗI đơn vị
Overnight rollover - DàI hạn
Ký quỹ ban đầu
Tận dụng
Overnight rollover - Ngắn hạn
Ký quỹ duy trì
Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Tạo tàI khoảng và giao dịch

Bài viết liên quan

Xem tất cả các bài báo