Notifications Bell

Từ điển tài chính

Cải thiện kiến thức giao dịch của bạn! Phục vụ như một công cụ giáo dục, từ điển của chúng tôi được cập nhật liên tục với các định nghĩa về các thuật ngữ phổ biến nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong ngành tài chính.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y

Những điều cần thiết

Biến động

Biến động là gì? Đó là phạm vi và tốc độ biến động giá ....

Spread (Chênh lệch)

Spread là gì? Mặc dù nghe như một cái gì đó bạn …

Những điều cần thiết

Thăng bằng

Số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình và ...

Đa dạng hóa

Bạn đã nghe nói về chiến lược quản lý rủi ro này chưa?

ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT

Rollover trong tương lai

Cuộc gọi ký quỹ

Tận dụng

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp

Quỹ phòng hộ