Notifications Bell
  • Tôi có thể rút tiền gửi bằng cách nào?
    Bạn có thể rút tiền gửi với điều kiện bạn đáp ứng các yêu cầu quy định tiêu chuẩn của chúng tôi. Nếu bạn muốn mở một yêu cầu rút tiền, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình bằng thông tin đăng nhập của mình. Sau đó nhấp vào nút “Rút tiền” và làm theo các bước được chỉ định. Vì chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch an toàn nhất, tiền của bạn sẽ được giải phóng thông qua phương thức bạn đã gửi tiền. Trong một số trường hợp, bạn có thể được CAPEX.com yêu cầu cung cấp các tài liệu bổ sung để việc rút tiền của bạn được thực hiện.
  • Mất bao lâu để gửi tiền trở lại cho tôi?
    Từ thời điểm có yêu cầu rút tiền hợp lệ, phải mất một ngày làm việc (trừ ngày cuối tuần) để chúng tôi xử lý yêu cầu.

    Sau đó, có thể mất từ 3 - 7 ngày để bạn nhận tiền, với việc khung thời gian khác nhau dựa trên phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để nạp tiền lần đầu.