Notifications Bell
 • CAPEX.com có ​​tính phí gửi tiền không?
  Không, tại CAPEX.com chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí đặt cọc nào. Nếu bạn đã gửi tiền bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ mà tài khoản đầu tư của bạn có, có thể xảy ra trường hợp bạn phải trả các khoản hoa hồng hoặc phí khác đã được áp dụng cho việc chuyển đổi tiền tệ. Hơn nữa, bạn nên biết rằng tất cả các khoản phí và thuế liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoàn toàn là trách nhiệm của bạn.
 • Tôi có thể gửi tiền bằng phương thức thanh toán của bạn bè không?
  Không, bạn có thể không. Tất cả các khoản tiền gửi được thực hiện trên trang web của chúng tôi phải bắt nguồn từ các nguồn của riêng bạn và phải được đăng ký dưới tên của bạn.
 • CAPEX.com có tính phí nạp tiền hoặc rút tiền không?
  CAPEX.com không tính bất kỳ khoản phí nạp tiền nào.

  Nếu bạn nạp tiền bằng đồng tiền khác với đồng tiền của tài khoản đầu tư, bạn có thể được yêu cầu chi trả phí hoa hồng hoặc các khoản phí khác cho việc xử lý chuyển đổi tiền tệ hoặc bất kỳ khoản phí & thuế nào khác liên quan đến phí và chính sách ngân hàng.