Notifications Bell
 • Làm cách nào để cập nhật thông tin tài khoản của tôi?
  Để thay đổi bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi trong tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để giải thích lý do thay đổi cụ thể và cung cấp cho chúng tôi thông tin mới (ví dụ: thay đổi tên do kết hôn, thay đổi địa chỉ cư trú của bạn) . Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn và hành động phù hợp với các quy định và nghĩa vụ của chúng tôi.
 • Phương thức thanh toán của tôi được xác minh như thế nào?
  Nếu bạn muốn gửi tiền vào tài khoản CAPEX.com của mình, khoản thanh toán phải bắt nguồn từ tài khoản thanh toán do bạn đứng tên.
  Điều này là do các yêu cầu quy định của chúng tôi vì chúng tôi muốn tuân thủ luật chống rửa tiền và do đó chúng tôi có nghĩa vụ xác minh rằng bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền đã được gửi vào tài khoản của bạn.

  Nếu bạn đã gửi tiền bằng: Chuyển khoản Ngân hàng - bạn có thể được yêu cầu cung cấp ảnh / bản quét bằng chứng thanh toán hoặc bản sao kê ngân hàng gần đây; Thẻ Ghi nợ / Thẻ Tín dụng - bạn có thể được yêu cầu cung cấp ảnh chụp / quét thẻ, bảng sao kê thẻ tín dụng gần đây hoặc tài liệu do ngân hàng phát hành; Phương thức Thanh toán Thay thế (ví dụ: Skrill) - bạn có thể được yêu cầu cung cấp màn hình in để xác nhận quyền sở hữu tài khoản được chỉ định.

  * Lưu ý: Một số phương thức thanh toán được đề cập ở trên có thể không khả dụng ở quốc gia bạn cư trú.
 • Tôi nạp tiền, nhưng tôi vẫn không thể giao dịch! Tại sao?
  Khách hàng không thể giao dịch trừ khi tất cả giấy tờ được yêu cầu được phê duyệt & quy trình đăng ký hoàn tất.

  Nếu chúng tôi nhận được khoản nạp của bạn & bạn vẫn không thể giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn đã gửi tất cả giấy tờ với thông số kỹ thuật được yêu cầu và kiểm tra xem quy trình đăng ký của bạn đã hoàn tất chưa hay bạn vẫn còn thiếu bước.