Notifications Bell

Bước 1: Register

Mở tài khoản giao dịch của bạn với CAPEX.com

Tạo tài khoản

Bước 2: XÁC MINH

Tải lên tài liệu của bạn để xác minh tài khoản của bạn

Xác minh tài khoản của bạn

Bước 3: QUỸ

Đăng nhập vào CAPEX.com và nạp tiền vào tài khoản của bạn

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

Bước 4: GIAO DỊCH

Bắt đầu giao dịch CFD trên hơn 2.100 công cụ

Bắt đầu giao dịch

Loại tài khoản

Essential - $1.000

Original - $5.000

Signature - $25.000

Chọn loại trương mục này

Truy cập nền tảng kép <br>(CAPEX WebTrader/MT5)

Hỗ trợ từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 7:00 AM GMT đến 01:00 AM GMT. Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 00:00 sáng.

Tài khoản demo

Đánh giá thị trường hàng ngày & nghiên cứu tài chính

Daily Analyst Ratings* *Bên thứ ba

Thư viện video truy cập đầy đủ

Đại diện tài khoản chuyên dụng hàng ngày các ngày trong tuần

Truy cập mở vào nghiên cứu

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Trading Central

Trading Central - Thông báo SMS

Các cuộc họp trực tiếp với đại diện tài khoản

Essential - $1.000

Original - $5.000

Signature - $25.000

Chọn loại trương mục này